2016-11-24
Julerbjudande 2016
Köp 3 st Bobrik och betala för 2.
Gäller till 31.12.2016

2015-07-26
OBS! Utgådd produkt
Active GPS har utgått ur sortimentet.
Tillverkaren koncentrerar på den utvecklade produkten BOBRIK.

2014-12-01
OBS! OBS! OBS! Julerbjudande!
Under december 2014 sänker vi priset på samtliga GPS-produkter med 20%.

2012-10-15
BILLIGA VARIANTEN AV ACTIVE GPS NU ÅTER I LAGER
Active GPS Nemerix Kr 1090 inkl moms.

  

 

Körjournalerna i både ActiveGPS och Bobrik fungerar på liknande sätt, dvs det är en liten apparat med inbyggd GPS-mottagare som placeras i bilen och som enklast bara behöver kopplas in i fordonets cigguttag, och därefter loggar den resorna helt automatiskt utan att föraren behöver göra någonting.

Följande loggas automatiskt:

 • Startpunktens koordinater
 • Datum och tid när resan påbörjas
 • körsträcka
 • Slutpunktens koordinater
 • Datum och tid när resan avslutades

Med jämna mellanrum tar man ut apparaten från bilen och kopplar in den i datorn USB-uttag, och "tankar" ur körjournalen. Mellan 4000 och 5000 resor ryms i apparaten, vilket ofta är ett helt år eller mer av resor.

Vid urtankning av körjournaldatan till datorn händer följande:

 • En körjournal skapas
 • Varje plats som du besökt lagras i en platslista, vi kallar den för platseditor. Härifrån hämtas namnet på platsen du besökt, samt vilken typ av resa som detta resmål innebär, privat, tjänste eller arbetsresa. Fördelen med detta systemet är att programmet "lär" sig dina resmål och kan därefter automatiskt fylla in korrekt restyp i körjournalen. Det finns även en automatisk restyp som gör det ännu enklare.
 • Om platsen tidigare ej besökts översätts automatiskt platsens koordinater till en adress med hjälp av vår geocoding tjänst och läggs därefter automatiskt till i platseditorn.
 • Samtliga resors mätarställning räknas automatiskt fram så att körjournalen uppfyller skatteverkets krav på elektronisk körjournal.
   

2. Vad tillkommer för kostnader för användandet av körjournalen?


Inga kostnader tillkommer. Inga abonnemang på vår
Geocoding-tjänst, Inga kostnader för kartor (Google Maps används).

Det är bara en engångskostnad för köp av själva hårdvaran. Programmet i datorn är också gratis och kan installeras på valfritt antal datorer.
 

3. Hur fungerar den i tunnlar och parkerings garage.


När fordonet kör in i en tunnel eller garage så förlorar GPS mottagaren kontakten med satelliterna eftersom signalerna inte kan gå igenom berg/betong.

Om du passerar en tunnel registrerar apparaten den punkten där satellitkontakten förlorades (tunnelmynningen) och när du så småningom kommer ut på andra sidan och återfår kontakten med GPS satelliterna så räknar apparaten fram körsträckan i tunneln som en rak linje och lägger till detta på körsträckan på den nuvarande loggningen utan att en extra start/slutpunkt skapas i körjournalen.

Om du däremot kör in i ett parkerings garage, så kommer resans slutpunkt bli där GPS mottagaren förlorade kontakten med satelliterna. Har du då en bil där det finns ström i cigguttaget där apparaten är inkopplad så mäts tiden du står parkerad i garaget automatiskt. Detta jämförs sedan med var någonstans GPS mottagaren åter får satellit kontakt (när du kör ut ur garaget) På så sätt kommer apparaten automatiskt kunna hålla isär parkering i ett garaget som skall medföra en loggning i körjournalen med en genomfart i en tunnel med långsamgående/stillastående trafik som inte skall loggas i körjournalen med ett start/stopp.
 

4. GeoCoding, vad är detta?


AD-Teknik tillhandahåller en gratis tjänst till alla som köpt våra körjournaler, vi kallar den för GeoCoding.

Då vanliga GPS mottagare endast med koordinater kan ange var den befinner sig så tillhandahåller vi en tjänst på vår server som översätter GPS-koordinater till den närmast möjliga adressen.

Vårt körjournalprogram ansluter automatiskt till vår server så snart den finner en ny icke namngiven plats i körjournalen och hämtar in dess adress. Adressen fylls sedan automatiskt in i körjournalen.

Testa gärna och se hur det hela fungerar med vårt testprogram.
 

5. PlatsEditor, hur fungerar detta?


Vi har fördelat upp körjournalen i två olika delar, en som innehåller själva körjournalen och en som beskriver de platserna som finns i körjournalen. Denna delen kallar vi för PlatsEditor.

PlatsEditorn kom till för att många resor i körjournalen görs flera gånger till en och samma plats, och då är det onödigt att varje gång man åker till sin bostad, arbetsplats eller liknande behöva redigera namn och typ av resa om och om igen.

Därför har vi skapat PlatsEditorn där vi en gång för alla definierar upp en plats så att programmet lär sig att när du åker till denna platsen andra, tredje, fjärde gången osv så vet den redan platsens namn samt vilken typ av resa det skall vara enligt definierad restyp (tjänst, privat osv).

PlatsEditorn lagrar följande information om platsen:

 • Namn, som sedan visas i körjournalen.
 • Restyp, tjänst, privat, arbetsresa, auto
 • Radie, hur stort område som platsen skall uppta i meter. Så att man inte behöver definiera flera platser om platsen skall gälla för ett större område, tex en stor parkeringsplats till ett köpcenter.
   

6. Varför överensstämmer inte mätarställningen som programmet tar fram med bilens?


Mätarställningen som bilen har och körsträckan som tas fram av körjournalen kan avvika något men detta är enbart små skillnader och orsaken är främst:

 • Körsträckan som fås fram i bilen är beroende av däckens dimension och varierar därför när man byter mellan olika däck, tex sommar och vinterdäck. Medan våra körjournaler räknar ut tillryggalagd körsträcka i 3 dimensioner mellan varje koordinat som GPS-mottagaren lämnar. Och är därför inte alls beroende av däckens dimension.
 • Under vissa omständigheter så kan inte GPS mottagaren mäta körsträckan som bilen gör utan den gör istället visa antaganden, tex om du kör i en tunnel, ett parkerings garage, eller inte väntar in satellitlåsning vid uppstart.
   

7. Vilka skillnader finns mellan körjournalerna i ActiveGPS och Bobrik


Den största skillnaden mellan Bobrik och ActiveGPS är att Bobrik har en databas för alla hastighetsgränser i hela Sverige, det som av Trafikverket kallas för ISA (Intelligent Speed Adoption).

Men annars finns följande skillnader:

 • ActiveGPS kräver en extern 5-Volts spänningsregulator (medföljer vid köp). Medan Bobrik kan drivas direkt från bilens 12- eller 24 Volt, vilket antingen ger en mindre klumpig ciggpropp i cigguttaget, eller en enklare installation i bilen om man vill dra fram fast spänning till den.
 • Att Bobrik direkt kan drivas på 12 eller 24 Volt från fordonet medför också en enklare fast installation i fordonet. Utan behov av specialkabel med 5V spänningsregulator.
 • Bobrik har fler inställningar möjligheter, bland annat kan användaren själv justera hur länge bilen måste stå stilla för att ett stopp skall registreras i körjournalen och tillägg i procent på körsträckor utan satellitlåsning.
 • Bobrik loggar även sekunder på tidsstämplarna medan ActiveGPS använder hela minuter.
 • Bobrik har bättre skydd mot falskloggningar i körjournalen som kan uppstå när bilen står parkerad med svag satellitmottagning eftersom Bobrik kan mäta fordonets batterispänning och kan aktivera logger funktionen först när generatorn börjar ladda batteriet (motorn går)
   

8. Behöver jag invänta satellitlåsning innan jag påbörjar en ny resa.


Det enkla svaret är nej.

Men det finns ett fåtal undantag.

 • Om du kör iväg utan att invänta satellit låsning, kommer logiken i körjournalen att försöka använda föregående resas slutpunkt som ny startpunkt. Detta är helt ok, men det medför också att körjournalen ej exakt vet hur du har kört, utan måste göra ett antagande hur lång körsträckan var mellan slutpunkten och den plats där GPS mottagaren till slut fick satellitlåsning. Våra körjournaler räknar fram sträckan fågelvägen mellan dessa platser och sedan lägger till 30%.
 • Om resan börjar på en helt ny plats. t ex om fordonet har förflyttats på ett annat sätt tex en färja. Så kommer inte slutpunkten att kunna användas korrekt, utan startpunkten blir då istället den punkten där satellitlåsning skedde. Detta är också viktigt att tänka på när apparaten är helt ny och används för första gången. Så att den registrerar in en korrekt startpunkt och inte en startpunkt som ligger något kvarter bort.
   

9. Korta stopp kommer inte med i körjournalen.


Vi har lagt in en spärr i körjournalen på 10 minuter (detta kan ändras i Bobrik) så att kortare stopp ej kommer med. Detta för att man inte skall få med onödiga stopp som t ex trafikljus eller bilköer.
 

10. Resorna loggas automatiskt, men kan jag lägga till extra punkter på min resa?


Om du behöver lägga till extra stopp i din körjournal på ställen där du stannar kort tid kan du också göra detta.

Håll in knappen i ca 2 sekunder, tills dess att "Log" visas på displayen, nu lagras en extra slut och startpunkt med klockslag och körsträcka i körjournalen.

OBS! Detta går endast att göra när fordonet står still.
 

11. Hur fungerar automatisk restyp?


För att göra skapandet av körjournalen så enkelt som möjligt. Så att man på så få ställen som möjligt manuellt skall behöva ändra restyp mellan tjänst och privat resa i körjournalen så införde vi en automatisk restyp i platseditorn.

Den fungerar så här:

Du ställer in dina arbetstider i programmet så att den vet på vilka tider du normalt jobbar.

Om en plats har restyp auto i platseditorn så blir resan till den här platsen en tjänste resa eller en privat resa beroende på vilken tid som resan görs till den här platsen.

Är det inom arbetstid blir det en tjänsteresa.

Är det utanför arbetstid blir det privat.
 

12. Skall apparaten kopplas före eller efter tändningen på bilen?

Våra körjournaler fungerar i båda konfigurationerna. Det vill säga, det är ok om spänningen bryts till enheten om du stänger av motorn, och den fungerar även om den har ström på hela tiden.

Några viktiga saker att tänka på:

Om spänningen bryts till enheten:

 • Det är viktigt att GPS mottagaren detekterar att bilen har stannat eller att GPS mottagaren har förlorat GPS kontakten (vid parkering i garage) innan strömmen bryts. Bryts den innan så kommer inte slutpunkten att sparas korrekt i körjournalen.
 • Även korta stopp, de som är kortare än 10 minuter kommer att tas med i körjournalen eftersom den inte kan räkna ut hur länge den varit strömlös.
 • Uppstarten, alltså tiden det tar innan den får satellitlåsning kommer bli längre om spänningen bryts till enheten.

Om spänningen alltid är inkopplad:

 • Apparaten kommer automatiskt gå in i viloläge och starta automatiskt när fordonet börjar röra på sig.
 • Även i viloläge så drar enheten lite ström, vi rekommenderar därför att koppla loss enheten om bilen skall stå parkerad i mer än 1 vecka för att undvika att fordonets batteri laddas ur.
 • Om fordonet förflyttas på annat sätt, tex på en öppen bilfärja. Så kommer körjournalen ej bli korrekt eftersom apparaten inte själv kan avgöra hur bilen blir förflyttad. Bilfärjan kommer därför bli en del av körsträckan i sådant fall.
   

13. Hur installerar jag enheten i bilen?

Installationen i bilen är mycket enkel:

 • Fäst enheten ovanpå instrumentpanelen med medföljande kardborrfästet.
 • Koppla in den med hjälp av den medföljande ciggkabeln i bilens cigarett tändaruttag.
 • klart!

Vill man inte använda bilens cigguttag säljer vi även kablar för fast inkoppling i bilen. Din lokala bil service verkstad eller installatör av com-radio brukar kunna utföra denna installation åt dig. Läs även punkt 12 för att avgöra om du vill ha den inkopplad före eller efter tändningen.

Det är olika kablar för fast montage till ActiveGPS och Bobrik:

 • ActiveGPS, kabel för fast installation med inbyggd 5 Volts regulator, artikel 51.
 • Bobrik, kabel för fast installation, artikel 57.

Se prislista för aktuella priser.
 

14. Vilka krav ställer Skatteverket på en elektronisk körjournal?

Skatteverket rekommenderar att en körjournal innehåller följande information (detta gäller både handskrivna och elektroniska körjournaler):

 • Mätarställning vid årets början
 • Datum, mätarställning och startpunkt för varje resa.
 • Vid tjänsteresor: Vilket ärende du hade samt plats/företag/kontaktperson(er).
 • Körsträcka
 • Datum, mätarställning och slutpunkt för varje resa.
 • Mätarställning vid årets slut

Länk till Skatteverkets sida om körjournaler
 

15. Kan jag enkelt flytta enheten mellan olika bilar?

Visserligen är det mycket enkel operation i sig att flytta enheten mellan olika bilar, men man bör tänka på att:

 • Vår prograra räknar automatiskt ut fordonet ingående och utgående mätarställning från den körsträckan som du har kört. Denna mätarställning kommer helt ur synk om körjournalen flyttas mellan olika bilar.
 • Skatteverket rekommenderar att samtliga körningar loggas (även privata) vid användning av elektronisk körjournal.

Beställning  

 


 

   

 
eXTReMe Tracker